List truyện Cổ trang- Thần tiên

List truyện Thần tiên

Updated 25/04/2012 <Màu tím>

Âm Hôn: Ma vương đừng chạm vào ta [Y Hinh]

Bán kiếp tiểu tiên

Chớ cười ta hồ vi [Cá Thích Leo Cây] ~Đã hoàn thành

Đánh cuộc ba kiếp [Ngọ Dạ Hồi Thủ] ~Đã hoàn thành

Dụ hồ [Nga Mi]

Gái già gả bảy lần [Hoa Minh] ~ Đã hoàn thành

Gương yêu [Mật Quả Tử] ~Đã hoàn thành

Hồ hoan phi ái: Tìm một vị bạo quân đến sủng ta [Lửa Đỏ]

Hồ thê ngốc [Kính Trung Ảnh]

Hương mật tựa khói sương [Điện Tuyến] ~Đã hoàn thành

Khế ước vĩnh hằng [Na Chích Hồ Ly]

Long vương [Điển Tâm] ~Đã hoàn thành

Luân hồi chỉ vì cùng gặp nhau: Đoạt ái vương phi [Nhan Mặc]

Ma nữ tình thù [Trầm Vi] ~Đã hoàn thành

Mạnh Bà truyền [Lạc Bối Bối]

Phản kháng đi, bát vỹ hồ [Hồ Tiểu Muội]

Phi Ngư [Bí Ngô]

Rồng bay phượng múa [Phiêu Lượng Hải Yên] ~Đã hoàn thành

Tam sinh tam thế [Đường Thất Công Tử] ~Đã hoàn thành

Tam sinh, Vong Xuyên bất tử [Cửu Lộ Phi Hương] ~ Đã hoàn thành

Tang Ca [Cửu Lộ Phi Hương] ~Đã hoàn thành

Thất dạ đàm [Thập Tứ Khuyết] ~Đã hoàn thành

Thiên niên [Thập Tứ Khuyết]

Thổ thần thăng chức ký [Ngủ Lười Thấy Meo Meo]

Thượng thần, ngài thật hạ lưư [Tử Diên Vỹ]

Trên trời có cây tình yêu [Trang Trang]

Tru Long [Thập Tứ Khuyết]

Tứ sinh tứ thế ~Đã hoàn thành

Vật trong ao [Na Chích Hồ Ly] ~Đã hoàn thành

Xà vương, ngươi thật xấu [Xa Xa Vong Y]

Yêu mị hồ [Mạc Nhan] ~Đã hoàn thành

Yêu trên điện [Mộc Phi]

List truyện Cổ trang

~A

A Mạch tòng quân [Tiên Chanh] ~ Đã hoàn thành

Ác bá cửu vương gia [Cầu Mộng] ~Đã hoàn thành

Ác ma hoàng hậu [Hâm Nguyệt]

Ách phi [Hồng Nhan Túy]

Ai gia, có hỷ [Đạm Ánh]

Ái mạc năng khí [Thanh Thủy Mạn Văn]

Ái phi của thần bí vương gia [Đạm Nguyệt Tân Lương]

Ái tình quyết thắng điểm [Quý Khả Sắc]

Ăn định trạng nguyên phu [Cầu Mộng] ~Đã hoàn thành

Ân nhân quá vô lại [Cầu Mộng] ~Đã hoàn thành

Anh chồng trong hũ của nàng sâu gạo [Lục Quang]

Ảo thế [Thương Nguyệt] ~Đã hoàn thành

Áp trại tiểu nha hoàn [Tứ Nguyệt] ~Đã hoàn thành

Áp trại tướng công [Lạc Đồng] ~Đã hoàn thành

~B

Bá chủ lừa thê [Lăng Hi] ~Đã hoàn thành

Bá vương yêu cơ [Lạc Hoa]

Bạch hổ khiêu tình [Đường Ân] ~Đã hoàn thành

Bách Hợp lại thượng Đan Phi Hiệp [Mai Bối Nhĩ] ~Đã hoàn thành

Bái sai đường [Hương Di]

Bần cùng dã nương tử [Trầm Vi]

Bán tướng công [Lăng Trúc] ~Đã hoàn thành

Băng nhan [Mạc Nhan]

Băng sơn độc Oa Oa [Luyến Nguyệt Nhi]

Bánh bao thịt tướng công [Cầu Mộng]

Bạo vương liệt phi [Ngạn Thiến]

Bạo vương liệt phi [Ngạn Thiến] ~Đã hoàn thành

Bò lên yêu nghiệt điện hạ

Bối lặc gia tác tình [Mạn Ny] ~Đã hoàn thành

Bùn loãng cũng có thế trát tường [Vô Tụ Long Hương] ~Đã hoàn thành

Chủ nợ đánh lên thân [Cầu Mộng]

Chuyên sủng giai nhân [Điển Tâm]

Cô dâu thứ mười của Quỷ Vương [Ngạn Thiến]

Cô gái hái hoa tặc [Cố Mạn]

Cô nam quả mèo [Ma Nữ Ân Ân]

Cổ vương [Mạc Nhan]

Con mồi của trại vương [Nguyên Viên] ~Đã hoàn thành

Công chúa Đại Phúc [Chu Mộng] ~Đã hoàn thành

Công chúa nợ ngươi [Mạc Nhan] ~Đã hoàn thành

Cự gả vương gia phu [Cầu Mộng] ~Đã hoàn thành

Cười hỏi sinh tử duyên [Cổ Linh]

Cường sủng công chúa [Phượng Tê]

Cửu dạ sủng thiếp [Hạ Quảng Hàn]

~D

Dã Hỏa giai nhân [Điển Tâm]

Dạ Lan hương hồn

Dạ thuyền xuy địch vũ tiêu tiêu [Thương Nguyệt] ~Đã hoàn thành

Dã vương phi trên trời rơi xuống [Giang Chi Lâm]

Đại gả vương phi [Vân Phi Yên]

Đại nhân anh minh [Hạ Kiều Ân]

Đại nhân sợ hãi [Mạc Nhan] ~Đã hoàn thành

Đại ôn thần [Cầu Mộng] ~Đã hoàn thành

Đại thanh tửu vương [Mạc Nhan] ~Đã hoàn thành

Đào nguyệt mỹ nhân [Tâm Lam] ~Đã hoàn thành

Đao phi thiên hạ [Nguyệt Xuất Vân]

Đào yêu ký [Tát Không Không]

Dạy dỗ thái tử phi [Phong Vân Tiểu Yêu]

Dê ác đánh sói [Cổ Linh] ~Đã hoàn thành

Đế vương chi hậu [An Tuyết Linh]

Đế vương họa mi [Hi Trữ Nhược Hải Nguyệt] ~Đã hoàn thành

Đêm đỗ kinh [Thẩm Thương My] ~Đã hoàn thành

Đều là thiên kim chọc họa [Trịnh Nghiên] ~Đã hoàn thành

Dĩ sinh tương hứa [Nam Ngưng]

Địa ngục sâu thẳm [Nhất Vĩ Tử Hồ] ~Đã hoàn thành

Đồ ăn bánh bao đả cẩu [Nguyệt Thượng Vô Phong]

Đồ Bích [Thập Tứ Khuyết] ~Đã hoàn thành

Đóa mạn đà la của cô dâu xứ Lâu Lan [Đồng Hoa] ~Đã hoàn thành

Đoạt mỹ nam làm tướng công [Hạ Mộ Phàm]

Độc mị bát hoàng tử [Trạm Lộ]

Độc nhất nam nhân tâm [Cổ Linh] ~Đã hoàn thành

Độc phi khuynh thành [Sương Phi Vãn]

Độc vương cốc [Đường Nhân] ~Đã hoàn thành

Đóng cửa, phóng vương gia [Bách Linh]

Đông cung [Phi Ngã Tư Tồn]

Dụ dỗ lang quân [Hải Lục]

Duệ Mẫn hoàng quý phi [Lý Tranh]

Đường thượng quân tử [Suda]

Đường triều khởi nữ tử [Đồng Ny] ~Đã hoàn thành

~E

~G

Gia có điêu phu [Chu Ngọc]

Giấc mộng giang sơn [Phong Hành Liệt]

Giai ngẫu thiên thành [Thập Tứ Lang]

Gian thương hai mặt [Nguyên Nhu] ~Đã hoàn thành

Giang Nam kiều nương tử [Vân Nhạc] ~Đã hoàn thành

Giang Nam kỳ nương tử [Vân Nhạc] ~Đã hoàn thành

Giang Nam nhã nương tử [Vân Nhạc] ~Đã hoàn thành

Giang Nam nhất mộng [Thập Tứ Khuyết] ~Đã hoàn thành

Giang Nam nhu nương tử [Vân Nhạc] ~Đã hoàn thành

Giang Nam thiện nương tử [Vân Nhạc] ~Đã hoàn thành

Giang Nam tiểu nương tử [Vân Nhạc] ~Đã hoàn thành

Giang Nam y nương tử [Vân Nhạc] ~Đã hoàn thành

Giang sơn như họa [Tứ Diệp Linh Lan]

~H

Hạ chi nhật tế điển [Lục Hà Tử]

Hắc la sát [Đan Phi Tuyết]

Hai ông chồng cũ một vở diễn [Điện Tuyến]

Hàm thê tiền đa đa [Minh Tinh] ~Đã hoàn thành

Háo sắc tướng công là của ta [Không Linh Tử]

Hi du ký [Tinh Dã Anh]

Hồ ly tướng công [Khiêu Dược Đích Hỏa Diễm]

Hổ xinh đẹp, sói đùa giỡn [A Đồng]

Hoa gia thích khách [Mạc Nhan]

Hoa hoa thái tử gia [Uyển Uyển]

Hoa khai phú quý [Điển Tâm]

Hoa khôi tiểu thiếp [Tiêu Tuyên] ~Đã hoàn thành

Họa mi [Điển Tâm] ~Đã hoàn thành

Họa quốc nương nương [Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây]

Hoa thải thái tử gia [Uyển Văn] ~Đã hoàn thành

Họa thủy vương phi [Vu Linh]

Hoán phu cách cách [Dương Quang Tình Tử] ~Đã hoàn thành

Hoàng hậu tham ăn [Minh Tinh]

Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn [Đông Mê Địch]

Hoàng phi không dễ chọc [Thượng Quan Thủy Thủy]

Hoàng phi mặc Prada [Niết Bàn Bụi]

Hoàng Qua [Minh Nguyệt]

Hoàng thê [Tùy Ý Hi]

Hoàng thượng đạo tặc thuyền [Dương Quang Tình Tử] ~Đã hoàn thành

Hoàng tử cát tường [Thiên Thảo] ~Đã hoàn thành

Hoàng tử yêu nói giỡn [Thái Tiểu Tước]

Hoàng tước kỳ sự [Song Mục] ~Đã hoàn thành

Hồng trang tình lang [Cung Sơn Thiến] ~Đã hoàn thành

Hương bách hợp khiến dã thú quyến luyến [Nguyên Viện] ~Đã hoàn thành

Hương trà [Mặc Tiêu Tiếu] ~Đã hoàn thành

~K

Khinh thủy dao [Cá Du Du]

Không lấy hoàng thượng hắc ám [Tân Nhan] ~Đã hoàn thành

Khuynh quốc hoa đào [Trạm Lộ]

Khuynh thế hoàng phi [Mộ Dung Yên Nhi]

Kiếm thần truyền thuyết [Thiên Thảo] ~Đã hoàn thành

Kiếp hôn ký [Bồng Vũ] ~Đã hoàn thành

Kim ngọc mãn đường [Điển Tâm]

Kính chiếu yêu của nàng phi ngốc nghếch [Minh Tinh] ~Đã hoàn thành

~L

Làm khốc bảo chủ tức giận [Chu Ánh Huy] ~Đã hoàn thành

Lãnh cung thái tử phi [Mị Tử Điên]

Lãnh khốc phu quân [Sở Sở] ~Đã hoàn thành

Lãnh vương nghiệt phi [Nạp Lan Tích Ngữ]

Lâu Lan giai nhân [Điển Tâm] ~Đã hoàn thành

Lấy chồng vương gia

Lên xà nhà trộm thê [Cầu Mộng] ~Đã hoàn thành

Loạn thế lưu phong [Sở Sở]

Lưu quang dạ tuyết [Thập Tứ Khuyết] ~Đã hoàn thành

Luyến nô [Lâu Vũ Tình]

~M

Mai Cơ [Tâm Lam] ~Đã hoàn thành

Man nữ hiệp [Đổng Ny] ~Đã hoàn thành

Mê hoặc Thiết bộ đại hiệp [Mạc Nhan] ~Đã hoàn thành

Minh vương [Mạc Nhan] ~Đã hoàn thành

Minh vương đoạt hậu [Chu Ánh Huy] ~Đã hoàn thành

Mộ dung thế gia chi hoa sự [Vô Tụ Long Hương] ~Đã hoàn thành

Mười năm [Trắc Trắc Khinh Hàn] ~Đã hoàn thành

~N

Ngàn năm chờ đợi [Diệp Lạc Vô Tâm] ~Đã hoàn thành

Nghĩa phụ khó làm [Nhất Đạo Phong] ~Đã hoàn thành

Nghiệt yêu [Ngạn Thiến] ~Đã hoàn thành

Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế [Dương Mỹ Nhân]

Ngọc linh lung: Chức nghiệp vương phi [Hoa Dương Hoa Ảnh]

Ngốc nghếch nữ nhân hành phiến ký [Mê Lộ Thu Thiên] ~Đã hoàn thành

Ngũ long đoạt phượng [Viêm Diễm]

Ngược thiếp

Người yêu bị nguyền rủa [Tứ Nguyệt]

Nguyệt ẩn phiên phiên [Thập Bá] ~Đã hoàn thành

Nguyệt thực [Kính Trung Ảnh]

Nhà có tà phu [Cầu Mộng] ~Đã hoàn thành

Nha hoàn có điểm [Lệnh Hồ Hồ] ~Đã hoàn thành

Nha hoàn hảo khó chơi [Mạch Quả]

Nha hoàn hảo khó chơi [Mạch Quả] ~Đã hoàn thành

Nha hoàn thâu tâm [Sở Sở] ~Đã hoàn thành

Nha hoàn thị tẩm [Phương Mẫn] ~Đã hoàn thành

Nhạn phi thế thân của tà vương [Hướng Vũ Tuyết]

Nhàn thê đương gia [Tây Lâu Tiểu Nam]

Nhàn Vân công tử [Vu Tình]

Nhất kiến chung tình [Đồng Tranh]

Nhất liêm phong nguyệt nhàn [Nhật Quang Sinh] ~Đã hoàn thành

Nhị thủ vương phi [Hạ Y]

Nộ bảo chủ [Mạc Nhan] ~Đã hoàn thành

Nữ hoàng đế, khờ phu quân

Nương tử tạm khoan dung [Cầu Mộng] ~Đã hoàn thành

Nương tử thích tác quái [Cầu Mộng] ~Đã hoàn thành

Nương tử, đừng nghịch nữa! [Lam Yên Hiểu Nguyệt]

Nương tử, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn [Cổ Linh] ~Đã hoàn thành

~O

Ở rể Phật môn [Cầu Mộng] ~Đã hoàn thành

~P

Phế hậu tướng quân [Nhất Độ Quân Hoa]

Phi quân không lấy chồng [Lâu Vũ Tình]

Phi vũ khuynh thành [Linh Hy]

Phong lưu khất cái [Cầu Mộng]

Phong Ý [Mạc Nhạ Thị Phi]

Phong yên dẫn [Thập Tứ Khuyết]

Phù dung vương phi [Thái Nha Nhi] ~Đã hoàn thành

Phu nhân vạn an [Hướng Dương Tình Tử] ~Đã hoàn thành

Phú quý nhuyễn nương tử [Điển Tâm] ~Đã hoàn thành

Phượng hoàng kết [Thất Phân Đích Bội Vũ]

Phương Hồn giai nhân [Điển Tâm]

~Q

Quân tâm dĩ thành yêu [Bố Y Kỳ]

Quân vương trác [Nạp Lan Tĩnh Ngữ]

Quy khứ hề Hồng Tụ [Mị Ngữ Giả] ~Đã hoàn thành

Quỷ thái tử [Bồng Vũ] ~Đã hoàn thành

Quỷ thần y [Lâm Uyển Du] ~Đã hoàn thành

~R

Ra tường ký [Mạc Mạc Vô Vũ]

Rể hiền [Hải Lục]

~S

Sắc đẹp trêu ngươi [Huyết Lạn Như Hoa] ~Đã hoàn thành

Sai gả vương gia [Thượng Hoàn]

Sai phi dụ tình [Nguyệt Xuất Vân] ~Đã hoàn thành

Say Say kiều thê [Huyễn Hoa Chi Nguyệt] ~Đã hoàn thành

Si Thiên Hoàng [Vu Linh] ~Đã hoàn thành

Sủng thê [Phức Mai] ~Đã hoàn thành

Sủng thê giang hồ lộ [Minh Nguyệt Thính Phong]

~T

Tà vương [Mạc Nhan] ~Đã hoàn thành

Tà vương diễn tỳ [Chu Ánh Huy] ~Đã hoàn thành

Tâm cơ đùa giỡn khâm sai đại nhân [Lạc Đồng]

Tẩm Quân [Nguyệt Sinh] ~Đã hoàn thành

Tàm Y [Đan Ninh] ~Đã hoàn thành

Tây hoàng đậu mỹ nhân [Điển Tâm] ~Đã hoàn thành

Tề gia chi bảo [Điển Tâm] ~Đã hoàn thành

Tể tướng giả đứng đắn [Hạ Kiều Ân]

Thà là nha đầu [Dương Quang Tình Tử]

Thả thí thiên hạ [Khuynh Linh Nguyệt]

Thái tử khí phi [Kính Trung Ảnh]

Thái tử phi thất sủng [Nhược Nhi Phi Phi]

Thần cung [Mộc Phi]

Thần đồng Diêm La [Lý Tiếu Phật] ~Đã hoàn thành

Thần tài thê [Điển Tâm] ~Đã hoàn thành

Thanh lâu ký sự [Sáng Lạn Như Hoa] ~Đã hoàn thành

Thật giả vị hôn thê [Đường Nhân] ~Đã hoàn thành

Thất phu nhân [Lạc Tùy Tâm]

Thất thân làm thiếp [Nguyệt Sinh] ~Đã hoàn thành

Thê bằng tử quý [Mai Bối Nhi]

Thiên hạ đệ nhất gả [Điển Tâm] ~Đã hoàn thành

Thiên hạ đệ nhất tiện nhân [Quế Viên Bát Bảo] ~Đã hoàn thành

Thiên kim tướng phú lưu lạc giang hồ [La Khâm]

Thiến sát cô tinh

Thịnh đường mỹ nhân hương [Thính Phong Tố Tình]

Thú phi [Chu Ngọc]

Thuần hán ký [Điển Tâm]

Thuận tay dắt ra một bảo bảo [Dương Dương]

Thương Quân [Thiển Lục]

Thượng Thượng ký [Thập Tứ Khuyết] ~Đã hoàn thành

Thủy tú sơn minh [Na Chích Hồ Ly] ~Đã hoàn thành

Tiểu bạch thần y [Mộc Tâm Hàn] ~Đã hoàn thành

Tiểu bạch thỏ trong miệng sói [Nguyên Viện] ~Đã hoàn thành

Tiếu diện quân sư [Mạc Nhan] ~Đã hoàn thành

Tiểu hồng mạo rơi vào tay đại sắc lang [Tô Tiếu]

Tiểu Thất chậm đã [Du Nhược Thanh Phong] ~Đã hoàn thành

Tiểu thê tử phong lưu [Cửu Sách]

Tiếu tướng quân [Mạc Nhan] ~Đã hoàn thành

Tình phi đắc ý [Hạ Quảng Hàn] ~Đã hoàn thành

Tranh thiên hạ [Khuynh Linh Nguyệt]

Trêu đùa lòng vua [Mạc Nhan] ~Đã hoàn thành

Tri huyện bị ép lấy chồng [Vũ Anh Tuyết] ~Đã hoàn thành

Trò đùa của Nguyệt Lão [Chu Ánh Huy] ~Đã hoàn thành

Trói tướng công [Lăng trúc] ~Đã hoàn thành

Trúc mã không thanh mai [Thập Tứ Khuyết] ~Đã hoàn thành

Trúng độc [Hải Lục]

Tú cầu mèo [Phức Mai] ~Đã hoàn thành

Tù sủng phi [Vô Ý Bảo Bảo]

Từ thứ nữ đến hoàng hậu: Phi tử bất thiện [Phối Phi Vãn Vãn]

Túc dạ cung thanh [Phủ Thiên]

Từng chút từng chút một yêu nàng [Hồ Ly] ~Đã hoàn thành

Tướng công hảo ngoan [Mạc Nhan] ~Đã hoàn thành

Tướng công hù không được [Lôi Ân Na]

Tướng công ngoắc ngoắc triền [Cầu Mộng]

Tướng gia ái thê [Cần Thái] ~Đã hoàn thành

Tướng gia xin bớt giận [Cầu Mộng] ~Đã hoàn thành

Tướng quân đừng tức giận [Chanh Tinh] ~Đã hoàn thành

Tướng quân lãnh khốc [Tống Vũ Đồng] ~Đã hoàn thành

Tướng quân lấy chồng [Cầu Mộng] ~Đã hoàn thành

Tướng quân ôm với, muốn ngủ rồi [Thiên Thảo] ~Đã hoàn thành

Túy giai nhân [Thượng Quan Sở Sở]

Tùy hứng hoàng đế [Đổng Ny]

Tùy hứng hoàng đế [Đổng Ny] ~Đã hoàn thành

Túy khách cư [Na Chích Hồ Ly] ~Đã hoàn thành

Tuyệt ái nô phi [Cận Niên]

Tuyệt thế hôn quân [Đổng Ny]

Tuyết ti thiên thiên nhiễu [Dạ Lai Chử Tửu Anh Hào] ~Đã hoàn thành

~U

U lan [Điển Tâm] ~Đã hoàn thành

Uyên ương lệ [Lâu Vũ Tình] ~Đã hoàn thành

Uyên ương phổ [Kim Huyên]

~V

Vân Cơ [Lăng Hi] ~Đã hoàn thành

Vấn lang quân [Điển Tâm] ~Đã hoàn thành

Vân Nhược hoàng hậu [Nam Cung Tư]

Vân thiếu si tâm [Tân Kỳ]

Vân trung ca [Đồng Hoa]

Vân trung thùy ức cẩm thư lai [Ức Cẩm]

Vị này công chúa, đủ rồi chưa? [An Kỳ]

Vi thần có tội [Tuỳ Vũ Mà An] ~ Đã hoàn thành

Viễn cổ cuồng tình [Miêu Nhãn Hoàng Đậu]

Vũ nương thập phi [Phong Gian Danh Hương]

Vương đích sửu phi [Lãnh Văn Dập]

Vương gia cầm phi [Đường Nhân] ~Đã hoàn thành

Vương phi bảy tuổi [Lâm Tiểu Muội]

Vương phi cường hãn [Luyến Nguyệt Nhi]

Vương phi thất sủng [Sở Sở] ~Đã hoàn thành

~X

Xà hạt mỹ nhân của Lãnh vương [Ngạn Thiến]

Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu [Vân Phi Tĩnh]

Xuân Mãn Càn Khôn [Điển Tâm] ~Đã hoàn thành

Xung hỷ tiểu thiếp [Tâm Lam] ~Đã hoàn thành

~Y

Yêu nghiệt nhà ta [Cầu Mộng] ~Đã hoàn thành

Yêu sủng [Nữ Oa]

Tagged: , , ,

9 thoughts on “List truyện Cổ trang- Thần tiên

 1. Vô Phương 18/03/2012 at 00:24 Reply

  Ôi ôi, mình thích Huyền Nguyễn,mà từ hồi giờ mới đọc đc có 3 bộ là “tam sinh tam thế thập lý đào hoa”, “Hương mật tựa khói sương” và “Tam Sinh,vong xuyên bất tử” thôi :x. Cảm ơn bạn nhé :x

 2. demthoigian 13/06/2012 at 00:31 Reply

  ban oi vi sao nhung trang co duoi la wordpress.com ko vao bang dtdd duoc vay ban?

  • Bí bứt bông 13/06/2012 at 00:39 Reply

   Nghe đồn wordpress đang bị các nhà cung cấp mạng ở VN chặn. Mình đang ở Mỹ nên ko rõ lắm.

 3. Jackfruit 13/06/2012 at 02:50 Reply

  Ta vẫn vào được bằng điện thoại di động còn máy tính lâu không vào không biết.Facebook ở máy tính bị chặn.Lần trước ta còn phá chặn.Dạo nè lười chẳng buồn phá.

 4. demthoigian 13/06/2012 at 07:40 Reply

  cam on ban nhung ma theo loi ban jackfruit thi minh thu nhieu dt roi ma van ko vao duoc ban cac ban co biet khi nao thi nta moi tha mang ko? may tinh thi vao binh thuong chi co dt la bi chan thoi ban ạ!

 5. Yuki0 14/07/2012 at 02:31 Reply

  Hi thank nàng nhiều nha vì nhiều lúc muốn đọc lại chẳng bít tên truyện để tìm.

 6. Yuki0 14/07/2012 at 02:36 Reply

  Ak nàng ơi bộ “Thổ thần thăng chức ký” hoàn r đấy.
  Ta mới đọc 2 bộ huyễn huyễn là “Hồ ly ngươi chờ ta được bao lâu – Mật Trầm Trầm” & “Tiểu hoàng không phải là tiên – Thục Khách” đều hoàn r đọc rất được nàng có thể xem xét thêm vào list.

  • Bí bứt bông 14/07/2012 at 19:28 Reply

   Tại dạo này mình hơi bận việc nhà nên không đi tìm truyện về bổ sung list được. Nếu tiện thì bạn cho mình cái link luôn nhé.

 7. gấu con lười biếng 30/08/2012 at 11:49 Reply

  bạn ơi, thêm truyện Tiểu yêu cười Đào Yểm, thể loại tiên hiệp vào giùm mình nhé http://gauiuhatde.wordpress.com/2012/08/11/tieu-yeu-cuoi-dat-gach/

Đôi lời nhắn nhủ...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,156 other followers

%d bloggers like this: